Prijava

Administracija računa

O kupnji

 1. Dostava i plaćanje
 2. Uvjeti poslovanja
 3. Povrat robe u roku do 30 dana
 4. Reklamacije
 5. Osobni podaci i njihova zaštita
 6. Praćenje pošiljaka
 7. Trenutačna zamjena i produljeno jamstvo

Dostava i plaćanje

Pošiljke se šalju putem pošte Hrvatska poštaOverseas Express. Svaku narudžbu otpremamo na da primitka plaćanja ili sljedeći dan. Pošiljke poslane uz preuzimanje šaljemo na dan narudžbe (najkasnije do 12:00) ili sljedeći dan. Uobičajeno vrijeme isporuke je 3 - 5 radni dan.

I unatoč tome što se trudimo sve vaše pošiljke maksimalno zaštititi od oštećenja prilikom prijevoza, ponekad se može dogoditi da vam paket stigne oštećen.

Zbog toga vam preporučujemo prilikom preuzimanja provjeriti stanje pošiljke (broj paketa, neoštećenost trake, oštećenje kutije itd.) i odbiti preuzimanje nepotpune ili oštećene pošiljke. O odbijanju preuzimanja pošiljke nužno je telefonski obavijestiti prodavatelja na telefonu +385 1 784 01 21.

O skrivenom oštećenju pošiljke (roba je nepotpuna ili oštećena) koje je otkriveno nakon preuzimanja korisnik je dužan obavijestiti prijevoznika bez nepotrebnog odlaganja i zatražiti sastavljanje zapisnika o šteti. Za brzo rješavanje štete nužno je zapis o šteti poslati predavatelju poštom ili e-poštom.

Prijevoznik ima pravo uvjeriti se u stvarno stanje oštećenja ili djelomičnom gubitku pošiljke. Iz ovih razloga klijent ne smije s oštećenom pošiljkom na bilo koji način manipulirati i dužan je sačuvati i ambalažu u kojoj mu je oštećena pošiljka dostavljena.

Ako naručite robu u vrijednosti većoj od 350 kn, dobit ćete BESPLATNU dostavu.

Sve su cijene navedene uključujući PDV.

Način dostave

Plaćanje unaprijed

Overseas Express - Dostava paketa na adresu

Dostava u roku od 3 - 5 radnih dana od otpreme

    27 kn*

Overseas Express - Dostava na mjesto preuzimanja

Dostava u roku od 3 - 5 radnih dana od otpreme

    27 kn*

Hrvatska pošta - Dostava paketa na adresu

Dostava u roku od 3 - 5 radnih dana od otpreme

    29 kn*

Hrvatska pošta - Dostava u poštanski ured

Dostava u roku od 3 - 5 radnih dana od otpreme

    29 kn*

* PREUZIMANJE + 5 kn uz cijenu pošiljke

Vrati se na vrh

Uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

Sljedeći uvjeti poslovanja i reklamacije uređuju prava i obveze ugovornih strana koji proizlaze iz ugovora o kupnji sklopljenog između prodavatelja: NaniNails s.r.o., Baška 278, 739 01 Baška, MBO: 29391920, upisanog u trgovačkom registru Županijskog suda u Ostravi, odjel C, uložak broj 38419. (u daljnjem tekstu samo „prodavatelj”) i kupca. Predmet ovog ugovora je kupnja i prodaja robe na internetskoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja.

Kontaktni podaci prodavatelja:

NaniNails s.r.o., Baška 278, 739 01 Baška, MBO: 29391920, zapisan u trgovačkom registru Županijskog suda u Ostravi, odje C, uložak broj 38419

Pogon: NaniNails s.r.o., Baška 278, 739 01 Baška

Telefonski broj: +385 1 784 01 21

Kontaktni e-mail: info@naninails.hr

1.1. Ovi uvjeti poslovanja i reklamacije u obliku važećem na dan sklapanja ugovora o kupnji neodvojivi su dio ugovora o kupnji. U slučaju sklapanja ugovora o kupnji u pismenom obliku u kojem će se dogovoreni uvjeti razlikovati od ovih uvjeta poslovanja i reklamacije, odredbe ugovora o kupnji imat će prednost ispred ovih uvjeta poslovanja i reklamacije. Novodogovoreni uvjeti poslovanja ne mogu biti u sukobu s ostalim pravnim uredbama (skraćivanje roka za povrat robe, jamstvenog razdoblja i sl.)

1.2. U svrhu ovih uvjeta poslovanja i reklamacije dodatnim ugovorom smatra ugovor kojim kupac dobiva robu ili mu se pruža usluga koja je povezana s predmetom danog ugovora o kupnji, ako prodavatelj ili treća strana na osnovi svojeg sporazuma isporučuju robu ili pružaju uslugu.

1.3. Prikazana kupoprodajna cijena za robu na bilo kojoj internetskoj stranici elektroničke trgovine kojom upravlja prodavatelj sadrži i porez na dodanu vrijednost u utvrđenoj visini u skladu s važećim pravnim propisom Slovačke Republike. Ne uključuje cijenu za prijevoz robe ili ostale neobavezne usluge. Sve trgovačke i ostale akcije vrijede do isteka zaliha, osim ako uz danu robu nije drugačije navedeno.

1.4. Pravo je prodavatelja bilo kada izmijeniti kupoprodajnu cijenu robe koja je navedena na internetskoj stranici elektroničke trgovine, u pogonu prodavatelja. Ovakva se promjena ne odnosi na kupoprodajne ugovore sklopljene prije promjene cijene, bez obzira što roba još uvijek nije isporučena. Neodvojivi su dio ovihuvjeta poslovanja dokumenti Pravilnik o reklamacijama, Osobni podaci i njihova zaštita te Dostava i plaćanje.

2. Način sklapanja ugovora o kupnji

2.1. Ugovor o kupnji sklapa se na temelju prijedloga koji prodavatelju šalje kupac u obliku ispunjenog i poslanog obrasca putem internetske stranice prodavatelja koju je poslao prijedlog za njegovo sklapanje. Predmet ugovora je otplatni prijenos vlasničkog prava na robu koju kupac želi za kupoprodajnu cijenu i pod uvjetima navedenima u toj narudžbi (u daljnjem tekstu samo „narudžba”).

2.2. Nakon slanja narudžbe na adresu e-pošte bit će poslana automatski generirana poruka o primitku narudžbe u elektronički sustav prodavatelja (u daljnjem tekstu samo „potvrda primitka narudžbe”). U slučaju potrebe moguće je da na adresu e-pošte kupca budu poslane sve dodatne informacije u vezi narudžbe.

2.3. Potvrda o primitku narudžbe sadrži informacije o tome da je prodavatelju dostavljena narudžbe i ujedno je prihvaćanje prijedloga za sklapanje ugovora o kupnji (u daljnjem tekstu samo „prihvaćanje narudžbe”).

2.4. Zatim će na adresu e-pošte kupca biti poslana informacija koja sadrži obavijest o tome je li narudžba kupca prihvaćena (u daljnjem tekstu samo „prihvaćanje narudžbe”). Prihvaćanje narudžbe sadrži informaciju o nazivu i specifikaciji robe čija je prodaja predmet ugovora o kupnji, zatim podatke o cijeni robe i/ili ostalih usluga, podatake o planiranom roku isporuke robe, naziv i podatke o mjestu gdje se roba treba isporučiti i podatke o eventualnoj cijeni, uvjetima, načinu i roku dostave robe na dogovoreno mjesto dostave robe za kupca, podatke o prodavatelju (trgovački naziv, sjedište, MBO, broj upisa u trgovački registar i sl.), eventualno i ostale potrebne podatke. Nakon preuzimanja narudžbe poslat ćemo vam e-mail u kojemu ćemo vas pozvati na procjenu kupljenih proizvoda.

2.5. Sklapanje ugovora o kupnji nastaje primitkom prihvaćanja narudžbe u elektroničkom ili pisanom obliku.

2.6. Prodavatelj je jasnim, jednoznačnim, razumljivim i nezamjenjivim načinom prije slanja narudžbe obavijestio kupca o predugovornim informacijama koje se odnose na uvjete reklamacije, plaćanja, poslovanja, prijevoza i ostale uvjete na način da je:

a)      o glavnim osobinama robe ili karakteru usluge u opsegu primjerenom korištenom sredstvu komunikacije i robe ili usluge informirao na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja,

b)      o trgovačkom nazivu i sjedištu prodavatelja obavijestio na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja i u čl. 1. ovih uvjeta poslovanja i reklamacija koje se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

c)      o telefonskom broju prodavatelja i o ostalim podacima koji su važni za kontakt kupca s prodavateljem, posebno adresu njegove elektroničke pošte i broj faksa, ako ih ima, obavijestio na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja i u čl. 1 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

d)     o adresi prodavatelja na kojoj kupac može reklamirati robu ili usluge, predati žalbu ili ostale molbe obavijestio u čl. 1 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

e)     o ukupnoj cijeni robe ili usluge uključujući porez na dodanu vrijednost i sve ostale poreze ili ako s obzirom na osobine robe ili usluge cijenu nije moguće odgovarajuće unaprijed utvrditi, način na koji će se izračunati, kao i o troškovima za prijevoz, dostavu, poštarinu i ostale troškove i pristojbe ili ako ove troškove i pristojbe nije moguće unaprijed utvrditi o činjenici da će ih kupac biti dužan podmiriti obavijestio na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja

f)       o uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke, o roku u kojem se prodavatelj obvezuje isporučiti robu ili pružiti uslugu, o informaciji o postupcima reklamacije i rješavanja reklamacija, žalbi i primjedbi kupca obavijestio u odgovarajućim člancima ovih uvjeta poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

g)      o informaciji o pravu kupca raskinuti ugovor o kupnji, o uvjetima, roku i postupku prilikom korištenja prava na raskid ugovora obavijestio u čl. 10 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

h)      o pružanju obrasca za raskid ugovora o kupnji obavijestio u čl. 10 a i u prilogu ovih uvjeta poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja; prodavatelj ujedno pružio sam obrazac za raskid ugovora o kupnji u prilogu ovih uvjeta poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja

i)        o informaciji da ako kupac raskine ugovor o kupnji snosit će troškove povezane s povratom robe prodavatelju u skladu s § 10 st. 3 zakona br. 102/2014 Zb. z. o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe ili pružanja usluge na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostora prodavatelja i o izmjenama i dopunama nekih zakona (u daljnjem tekstu samo „Zakon o zaštiti potrošača prilikom prodaje na daljinu”), a ako raskine ugovor o kupnji i troškove za povrat robe koji s obzirom na njegove osobine nije moguće vratiti putem pošte obavijestio u čl. 10 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

j)        o obvezi kupca da prodavatelju nadoknadi cijenu za stvarno pruženu uslugu u skladu s § 10 st. 5 Zakona o zaštiti potrošača prilikom prodaje na daljinu, ako kupac raskine ugovor o usluzi nakon što je prodavatelju dao izričitu suglasnost u skladu s § 4 st. 6 Zakona o zaštiti potrošača prilikom prodaje na daljinu obavijestio u čl. 10 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

k)      o okolnostima pod kojima kupac gubi pravo na raskid ugovora obavijestio u čl. 10 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

l)        o pouci o odgovornosti prodavatelja za oštećenja robe ili usluge u skladu s odredom § 622 i 623 Građanskog zakona obavijestio u čl. 8 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

m)    o postojanju i pojedinostima jamstva koje pruža proizvođač ili prodavatelj u skladu sa strožim osnovama nego što ih utvrđuje odredba § 502 Građanskog zakona ako je proizvođač ili prodavatelj pruža kao i informaciju o postojanju i uvjetima pomoći i uslugama koje se pružaju kupcu nakon prodaje robe ili pružanja usluge, ako se takva pomoć pruža obavijestio na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja i čl. 9 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

n)      o postojanju odgovarajućih kodeksa ponašanja kojih se prodavatelj obvezao poštivati i o načinu na koji se kupac s njime može upoznati ili dobiti njihov oblik obavijestio na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja,

o)      o duljini trajanja ugovora, ako je riječ o ugovoru sklopljenom na određeno vrijeme; ako je riječ o ugovoru sklopljenom na neodređeno vrijeme ili ako je riječ o ugovoru kod kojeg se automatski produljuje njegovo važenje i informaciju o uvjetima raskida ugovora obavijestio na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja i u ovim uvjetima poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

p)      o minimalnoj duljini trajanja obveza kupca koje proizlaze iz ugovora o kupnji, ako iz ugovora o kupnji za kupca proizlazi takva obveza obavijesti na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja i u ovim uvjetima poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

q)      o obvezi kupca za plaćanje predujma ili pružanje druge financijske garancije na zahtjev prodavatelja i o uvjetima koji se odnose na njegovo pružanje, ako iz ugovora o kupnji za kupca proizlazi takva obveza obavijestio na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja i u ovim uvjetima poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

r)       o funkcionalnosti uključujući iskoristive tehničke zaštitne mjere za osiguranje elektroničkog sadržaja, ako je to prikladno obavijestio na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja i u ovim uvjetima poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

s)      o kompatibilnosti elektroničkog sadržaja s hardverom i softverom o kojima prodavatelj zna ili je razumno očekivati da za njih zna, ako je to prikladno obavijestio na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja i u ovim uvjetima poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

t)       o mogućnosti i uvjetima rješavanja spora izvansudskim putem posredstvom sustava alternativnog rješavanja sporova ako se prodavatelj obvezao koristiti ovaj sustav obavijestio na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja i u ovim uvjetima poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

u)      o potrebnim radnjama za sklapanje ugovora o kupnji tako da je ove potrebne radnje opisao u ovim uvjetima poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

v)      o tome da ugovor o kupnji bude spremljen u elektroničkom obliku kod prodavatelja i da je kupcu dostupna nakon što je kupac pismeno zatraži obavijestio na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja i u ovim uvjetima poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja,

o tome da je jezik koji se nudi za sklapanje ugovora slovački jezik obavijestio na odgovarajućoj kataloškoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja i u ovim uvjetima poslovanja i reklamacije koji se nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja.

2.7. Ako prodavatelj nije ispunio svoju obavijesnu dužnost u skladu s točkom 2.6. slovo e) ovih uvjeta poslovanja i reklamacije kupac nije dužan podmiriti ove dodatne troškove ili pristojbe.

3. Prava i obaveze prodavatelja

3.1. Prodavatelj je dužan:

a) u slučaju potvrde narudžbe u obliku prihvaćanja prodavatelj je dužan kupcu isporučiti robu u dogovorenoj količini, roku i kvaliteti i zapakirati ga i osigurati prijevoz na način potreban za njegovu zaštitu,

b) osigurati da isporučena roba zadovoljava važeće pravne propise SR,

c) poslati potvrdu o sklapanju ugovora o kupnji na trajnom nosaču, na primjer putem e-maila. Potvrdu je dužan poslati bez odlaganja i mora sadržavati sve informacije navedene u 2.6. uključujući obrazac za raskid ugovora o kupnji.

d) najkasnije zajedno s robom predati kupcu u elektroničkom ili pisanom obliku sve potrebne dokumente za preuzimanje i korištenje kupljene robe, kao i ostale dokumente koji su propisani važećim pravnim propisima Slovačke Republike kao na primjer, uputa na slovačkom jeziku, dostavni list, jamstveni list i porezni dokument.

3.2. Prodavatelj ima pravo da mu kupac u potpunosti i pravovremeno plati kupoprodajnu cijenu za isporučenu robu.

3.3. U slučaju nedostupnosti robe ili isteka zaliha prodavatelj nije u mogućnosti kupcu isporučiti robu u roku dogovorenom u ugovoru o kupnji, utvrđenom ovim uvjetima poslovanja i reklamacije ili po dogovorenoj kupoprodajnoj cijeni, dužnost je prodavatelja kupcu ponuditi zamjensku robu, eventualno mogućnost raskida ugovora o kupnji (storno narudžbe). Raskid ugovora o kupnji ili storno narudžbe moguće je ako kupac pošalje e-mail. U slučaju da kupac podmiri kupoprodajnu cijenu ili njezin dio, dužnost je prodavatelja vratiti već podmirenu kupoprodajnu cijenu ili njezin dio u roku od 14 dana od dana primitka e-maila o raskidu ugovora o kupnji odnosno storna narudžbe za kupca na račun koji je on utvrdio, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije. Ako kupac ne primi zamjensku robu koju nudi prodavatelj niti ne raskine ugovor o kupnji, prodavatelj je ovlašten raskinuti ugovor o kupnji. U slučaju da kupac podmiri kupoprodajnu cijenu ili njezin dio, prodavatelj je dužan kupcu vratiti već podmirenu kupoprodajnu cijenu ili njezin dio u roku od 14 dana od dana primitka raskida ugovora o kupnji.

4. Prava i obveze kupca

4.1. Prodavatelj je kupca upoznao s dužnošću plaćanja kupoprodajne cijene. Ova dužnost dio je narudžbe Prava kupca: Kupac ima pravo na isporuku robe u količini, kvaliteti, terminu i mjestu koje su dogovorile ugovorne strane.

4.3. Obveze kupca:

a) platiti dogovorenu kupoprodajnu cijenu prodavatelju u dogovorenom roku plaćanja, uključujući troškove za dostavu naručene robe,

b) preuzeti robu koju je naručena i isporučena

c) na otpremnom listu potvrditi preuzimanje robe svojim potpisom ili potpisom osobe osobe koju je ovlastio.

5. Uvjeti isporuke i plaćanja

5.1. Uz svaku robu na internetskoj stranici elektroničke trgovine navedena je uobičajena dostupnost robe s terminom njegove otpreme.

5.2. Prodavatelj je dužan kupcu isporučiti stvar bez odlaganja, najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupnji, osim ako se u ugovoru o kupnji nisu drugačije dogovorili. Ako prodavatelj nije ispunio ovu dužnost, kupac ga može pozvati da isporuči stvar u odgovarajućem dodatnom terminu koji on odredi. Ako do isporuke stvari ne dođe ni u ovom dodatnom odgovarajućem roku, kupac je ovlašten odustati od ugovora.

5.3. Prodavatelj je ovlašten pozvati kupca na preuzimanje robe i prije isteka roka za isporuku robe dogovorenog u ugovoru o kupnji.

5.4. Prikaz robe na bilo kojoj internetskoj stranici elektroničke trgovine kojom prodavatelj upravlja samo je ilustrativan. Dimenzije, težina i ostali podaci o robi koji se nalazi u katalozima, prospektima i ostalim pismenim dokumentima prodavatelja koji se nalaze na internetskoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja dobiveni su od proizvođača i mogu se razlikovati od stvarnosti za +- 1% od navedene vrijednosti.

5.5. Obveza je kupca preuzeti robu na dogovorenom mjestu u skladu s ugovorom o kupnji ili na drugi način u vrijeme prije isporuke robe (u daljnjem tekstu samo „mjesto”). Kupac je dužan preuzeti robu u vremenskom roku koji su prodavatelj ili njegov zastupnik ovlašten dostaviti robu i kupac dogovorili u ugovoru o kupnji ili na drugi način u vrijeme prije isporuke robe (u daljnjem tekstu samo „Vremenski rok”).

5.6. Ako prodavatelj kupcu dostavi robu na mjesto i u vremenskom roku, dužnost je kupca preuzeti robu osobno ili osigurati da robu preuzme osoba kojoj je kupac dao punomoć. Kupac je dužan potpisati protokol o plaćanju kupoprodajne cijene, o dostavi i predaji robe. Dužnost je treće osobe opunomoćene za predaju robe predati prodavatelju kopiju prihvaćanja narudžbe. S trenutkom dostave robe kupcu roba se smatra isporučenom. Pod dostavom robe kupcu razumije se isporuka robe na mjesto, njezino preuzimanje od strane kupca ili treće osobe koju je kupac opunomoćio i potpisivanje protokola o plaćanju kupoprodajne cijene i dostavi i predaji robe kupcu ili trećoj osobi koju je kupac opunomoćio. U slučaju potrebe ponoviti isporuku robe iz razloga neprisutnosti kupca na mjestu i u vremenskom roku ili ako kupac ne preuzme robu u roku od 7 dana nakon isteka vremenskog roka, bez prethodnog pismenog raskida ugovora o kupnji, za prodavatelja nastupa pravo na podmirenje naknade u visini stvarnih troškova za nastalu štetu za pokušaj neuspješne dostave robe na mjesto.

5.7. U slučaju potrebe ponoviti isporuku robe iz razloga neprisutnosti kupca na mjestu i u vremenskom roku ili ako kupac ne preuzme robu u roku od 7 dana nakon isteka vremenskog roka, bez prethodnog pismenog raskida ugovora o kupnji, za prodavatelja nastupa pravo na podmirenje naknade u visini stvarnih troškova za nastalu štetu za pokušaj neuspješne dostave robe na mjesto.

5.8. Dužnost kupca je kontrola zaprimljene pošiljke, ambalaže robe, kao i robe odmah nakon dostave u prisutnosti zastupnika prodavatelja, na primjer, dostavljača. Ako se otkrije oštećenje robe, dužnost je zastupnika prodavatelja omogućiti kupcu sastavljanje zapisnika o karakteru i opsegu oštećenja robe, ispravnost će potvrditi zastupnik prodavatelja. S ovako sastavljenim zapisnikom koji se dostavlja prodavatelju kupac može odbiti preuzeti isporučenu robu s oštećenjem ili potvrditi dostavu robe s oštećenjem i nakon toga u skladu s čl. 8 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije reklamirati oštećenja robe kod prodavatelja ili osobe koju je on ovlastio. Ako kupac odbije preuzeti isporučenu robu s oštećenjima, sve svrhovite troškove za povrat robe prodavatelju snosi prodavatelj.

5.9. U slučaju da prodavatelj ne isporuči robu, kupac je ovlašten u roku navedenom u točki 5.2. ovih uvjeta poslovanja raskinuti ugovor o kupnji i prodavatelj je kupcu dužan vratiti već plaćenu kupoprodajnu cijenu ili njezin dio u roku od 14 dana od trenutka dostave raskida ugovora o kupnji. Novčana sredstava prenose se na bankovni račun koji kupac odredi.

6. Kupoprodajna cijena

6.1. Kupoprodajna cijena za robu koja je dogovorena u ugovoru o kupnji između kupca i prodavatelja navedena je u prihvaćanju narudžbe (u daljnjem tekstu samo „kupoprodajna cijena”). Ako je kupoprodajna cijena navedena u potvrdi dostave narudžbe viša od cijene za identičnu robu navedene u ponudi elektroničke trgovine u trenutku kada kupac pošalje narudžbu, prodavatelj će kupcu poslati elektroničku poruku s informacijom o ponudi nove kupoprodajne cijene u drugom iznosu koji se smatra prijedlogom prodavatelja za sklapanje novog ugovora o kupnji koji kupac izričito mora potvrditi e-mailom ili pismeno kako bi došlo do valjanog sklapanja ugovora o kupnji.

6.2. Kupac je dužan prodavatelju platiti kupoprodajnu cijenu uključujući troškove za isporuku robe u gotovini, odnosno bankovnom karticom prilikom osobnog preuzimanja robe, preuzimanja na mjestu isporuke robe ili bezgotovinskom transakcijom na račun prodavatelja naveden u prihvaćanju narudžbe ili na internetskoj stranici prodavatelja u trenutku prije preuzimanja robe. Više informacija o isporuci možete pronaći ovdje tu.

6.3. Prilikom plaćanja kupoprodajne cijene bezgotovinskom transakcijom na račun prodavatelja danom plaćanja smatra se trenutak kada je cijela kupoprodajna cijena pripisana na račun prodavatelja.

6.4. Dužnost je kupca prodavatelju platiti kupoprodajnu cijenu za dogovorenu robu u roku prema ugovoru o kupnji, a najkasnije prilikom preuzimanja robe.

6.5. Prodavatelj je ovlašten kupcu odbiti isporuku robe ako kupac prodavatelju ne plati cijelu kupoprodajnu cijenu do trenutka isporuke robe na mjesto, a ugovorne strane nisu dogovorile plaćanje kupoprodajne cijene za robu u ratama.

6.6. Montaža, nošenje robe i troškovi s time povezani nisu uračunati u kupoprodajnu cijenu i prodavatelj nije dužan kupcu pružiti ove usluge.

7. Stjecanje vlasništva i prijenos opasnosti od štete na robi

7.1. Pravo vlasništva na robu kupac stječe tek potpunim plaćanjem kupoprodajne cijene za robu.

7.2. U trenutku kada kupac ili treća osoba koju je kupac opunomoćio preuzme robu od prodavatelja ili njegova zastupnika ovlaštenoga isporučiti robu ili kada tako ne uradi pravovremeno, onda u trenutku kada prodavatelj kupcu omogući raspolaganje robom i kupac ne preuzme robu na njega prelazi opasnost od štete na robi.

Vrati se na vrh

Povrat robe u roku do 30 dana

Niste odabrali dobru nijansu gel laka ili vas je proizvod razočarao? Ne morate čekati zamjenu robe jer ćemo vam novac vratiti na račun. Samo trebate ispuniti naš online obrazac, pažljivo zapakirati nekorištenu robu i poslati je na adresu Packeta International s.r.o. - HR pošta, ID 91283426, Stancija Kaligari 3, Žbandaj, 52440 Poreč. Robu ne šaljite uz plaćanje pouzećem - takav paket neće biti prihvaćen. Pošiljku šaljite isključivo putem Hrvatske pošte.

U slučaju povrata robe do 30 dana, vraćena roba mora biti nekorištena i originalno zapakirana, inače nećemo moći priznati povrat robe.

Čim zaprimimo vraćenu robu, odmah ćemo vam vratiti novac na račun.

Vrati se na vrh

Reklamacije

8. Pravilnik o reklamacijama (jamstvo, odgovornost za oštećenja, reklamacije)

Ovaj Pravilnik o reklamacijama uređuje način i uvjete reklamacije oštećenja robe kupljene putem online trgovine NaniNails društva NaniNails s.r.o., sa sjedištem Baška 278, 739 01 Baška, MBO: 29391920, upisanog u trgovačkom registru Županijskog suda u Ostravi, odjel C, uložak broj 38419.

Zapakiranu robu pošaljite na adresu Packeta International s.r.o. – HR post, ID 91283426, Stancija Kaligari 3, Žbandaj, 52440 Poreč. Robu ne šaljite uz plaćanje pouzećem – takav paket neće biti prihvaćen. Pošiljku šaljite isključivo putem Hrvatske pošte.

Telefonski broj: +385 1 784 01 21

Kontaktni e-mail: info@naninails.hr

 

ONLINE OBRAZAC ZA REKLAMACIJE

U slučaju da ne ispunite uredno obrazac za reklamaciju, može doći do kašnjenja u rješavanju same reklamacije.

 

8.1. Kupac ima pravo na besplatno uklanjanje oštećenja, pravovremeno i potpuno, ako je riječ o oštećenju robe koje je moguće ukloniti. Dužnost je prodavatelja bez nepotrebnog odlaganja ukloniti oštećenje.

8.2. Kupac može umjesto uklanjanja oštećenja zatražiti zamjenu robe ili ako se oštećenje odnosi samo na dio robe, zamjenu tog dijela, ako time za prodavatelja neće nastati neprimjereni troškovi s obzirom na cijenu robe ili ozbiljnost oštećenja.

8.3. Zamijeniti oštećenu robu za robu bez oštećenja prodavatelj može uvijek ako to kupcu neće uzrokovati ozbiljne poteškoće.

8.4. Ako je riječ o oštećenju robe koje nije moguće ukloniti i koje sprječava da se roba pravilno koristi kao predmet bez oštećenja, kupac ima pravo na zamjenu robe ili raskid kupoprodajnog ugovora. Jednaka prava pripadaju kupcu ako je riječ o oštećenjima koja se doduše mogu ukloniti, ali kupac zbog opetovanog pojavljivanja oštećenja nakon popravka ili zbog većeg broja oštećenja robu ne može pravilno koristiti.

8.5. U slučaju ostalih oštećenja koja se ne mogu ukloniti, kupac ima pravo na odgovarajući popust na cijenu robe.

8.6. Prodavatelj je kupca poučio o njegovim pravima koja proizlaze iz odredbe § 622 Građanskog zakona (točka 8.1. do 8.3. ovih uvjeta poslovanja i reklamacije) i prava koja proizlaze iz odredbe § 623 Građanskog zakona (točka 8.4. do 8.5. ovih uvjeta poslovanja i reklamacije) tako da je ove uvjete poslovanja i reklamacije smjestio na odgovarajuću podstranicu elektroničke trgovine prodavatelja i kupac ih ima mogućnost pročitati prije slanja narudžbe.

8.7. Kupac je dužan reklamirati kod prodavatelja ili ovlaštene osobe. Prodavatelj odgovara za oštećenja robe u skladu s važećim pravnim propisima Slovačke Republike. Informacije o servisnim mjestima i ovlaštenim osobama za jamstveni i postjamstveni servis kupcu je pružiti prodavatelj na posljednjoj stranici jamstvenog lista ili na zahtjev telefonski ili putem e-maila.

8.8. Na rješavanje reklamacija odnosi se važeći pravilnik o reklamacijama prodavatelja, dakle čl. 8 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije. Kupac je podrobno upoznat s pravilnikom o reklamacijama i obaviješten o uvjetima i načinu reklamacije robe uključujući podatke o tome gdje je moguće reklamirati, kao i o izvršenju jamstvenih popravaka u skladu s odredbom § 18 st. 1 zakona br. 250/2007 Zb. z. o zaštiti potrošača i o izmjenama zakona Slovačkog narodnog vijeća br. 372/1990 Zb. o prekršajima u obliku kasnijih propisa (u daljnjem tekstu samo „Zakon”) u trenutku prije sklapanja ugovora o kupnji tako da se ovi uvjeti poslovanja i reklamacije nalaze na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja i kupac ima mogućnost pročitati ih u trenutku prije slanja narudžbe.

8.9. Pravilnik o reklamacijama odnosi se na robu koju je kupac kupio od prodavatelja u obliku elektroničke trgovine na internetskoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja.

8.10. Ako roba ima oštećenja za koja je odgovoran proizvođač, dostavljač ili prodavatelj, na nju se odnosi jamstvo i kupljena je kod prodavatelja, kupac ima pravo od prodavatelja tražiti odgovornost za oštećenje robe.

8.11. Ako roba ima oštećenja, kupac ima pravo reklamirati u prostorima prodavatelja u skladu s odredbom § 18 st. 2 Zakona tako da isporuči robu u prostore prodavatelja i prodavatelju dostavi iskaz volje kupca da iskoristi svoje pravo u skladu s točkama 8.1. od 8.5. ovih uvjeta poslovanja i reklamacije (u daljnjem tekstu samo „Obavijest o reklamaciji”), npr. u obliku ispunjenog obrasca za reklamaciju koji se nalazi na odgovarajućoj podstranici elektroničke trgovine prodavatelja. Prodavatelj preporučuje osigurati robu prilikom slanja na reklamaciju. Prodavatelj ne preuzima pošiljke uz preuzimanje. Kupac je dužan u Obavijesti o reklamaciji istinito navesti sve tražene podatke, ponajprije točno označiti vrstu i opseg oštećenja robe; kupac će ujedno navesti na koje se od svojih prava koja proizlaze iz odredbe § 622 i 633 Građanskog zakona poziva. Kupac ima pravo reklamirati i kod osobe koju je proizvođač robe ovlastio za vršenje jamstvenih popravaka (u daljnjem tekstu samo „ovlaštena osoba”). Popis ovlaštenih osoba naveden je u jamstvenom listu ili će ga prodavatelj poslati kupcu na njegov zahtjev.

8.12. Reklamacijski postupak koji se odnosi na robu koja se može dostaviti prodavatelju počinje s danom kada su skupno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) dostava kupčeve obavijesti o reklamaciji prodavatelju

b) dostava reklamirane robe kupca prodavatelju ili za to ovlaštenoj osobi

c) dostava pristupnih kodova, lozinki i sl. za reklamiranu robu prodavatelju, ako su ovi podaci nužni za ispravno rješavanje reklamacije

8.13. Ako je predmet reklamacije roba koja se objektivno ne može dostaviti prodavatelju ili koja je čvrsto ugrađena, kupac je osim ispunjavanja uvjeta prema točkama 8.12 slovo a) a c) ovih uvjeta reklamacije i poslovanja dužan pružiti svu potrebnu kooperativnost da prodavatelj ili treća osoba koju prodavatelj odredi izvrši pregled reklamirane robe.  Postupak reklamacije koji se odnosi na robu koja se objektivno ne može dostaviti prodavatelju ili koja je čvrsto ugrađena počinje s danom kada je izvršen pregled robe u skladu s prvom rečenicom. Ako prodavatelj ili treća osoba koju je prodavatelj odredio unatoč pruženoj potrebnoj kooperativnosti kupca ne osigura izvršenje pregleda u odgovarajućem roku, najkasnije u roku od 10 dana od dostave Obavijesti o reklamaciji prodavatelju, postupak reklamacije počinje danom dostave Obavijesti o reklamaciji prodavatelju.

8.14. Prodavatelj ili ovlaštena osoba kupcu će izdati potvrdu o reklamaciji robe u prikladnom obliku koji prodavatelj odabere, npr. u obliku e-pošte ili u pismenom obliku u kojem je dužan točno označiti reklamirana oštećenja robe i još jednom poučiti potrošača o njegovim pravima koja proizlaze iz točke 8.1. do 8.3. ovih uvjeta poslovanja i reklamacije (odredba § 622 Građanskog zakona ) i prava koja proizlaze iz točke 8.4. do 8.5. ovih uvjeta poslovanja i reklamacije (odredba § 623 Građanskog zakona). Ako se reklamira putem sredstava komunikacije na daljinu, prodavatelj je dužan potvrdu o reklamaciji odmah dostaviti kupcu; ako potvrdu nije moguće odmah dostaviti, mora se dostaviti bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije zajedno s dokumentom o rješenju reklamacije; potvrda o reklamaciji ne mora se dostavljati ako kupac ima mogućnost dokazati reklamaciju na drugi način./p>

8.15. Kupac ima pravo odlučiti na koje se od svojih prava u skladu s odredbom § 622 i odredbom § 623 Građanskog zakona poziva i ujedno je dužan bez odlaganja prodavatelju dostaviti podatak o svojoj odluci. Na temelju odluke kupca na koje se od svojih prava u skladu s odredbom § 622 i odredbom § 623 Građanskog zakona poziva prodavatelj ili određena osoba dužna je odrediti način rješavanja reklamacije u skladu s odredbom § 2 slovo m) Zakona odmah, u složenijim slučajevima u roku od 3 dana od početka postupka reklamacije, u opravdanim slučajevima, ponajprije ako se zahtijeva složena tehnička procjena stanja robe najkasnije u roku od 30 dana od dana početka postupka reklamacije. Nakon utvrđivanja načina rješavanja reklamacije prodavatelj ili određena osoba reklamaciju će odmah riješiti, u opravdanim je slučajevima reklamaciju moguće riješiti i kasnije. Rješavanje reklamacije ne smije trajati duže od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije potrošač ima pravo raskinuti ugovor ili ima pravo na zamjenu robe za novu robu.

8.16. Ako je kupac reklamirao robu tijekom prvih 12 mjeseci od sklapanja ugovora o kupnji, prodavatelj može riješiti reklamaciju odbijanjem samo na temelju izjave stručne osobe ili mišljenja koje je dala ovlaštena, obaviještena ili akreditirana osoba ili mišljenja ovlaštene osobe (u daljnjem tekstu samo „stručna procjena robe”). Bez obzira na rezultat stručne procjene prodavatelj ne može od kupca zahtijevati nadoknadu troškova za stručnu procjenu robe ni ostale troškove povezane sa stručnom procjenom robe.

8.17. Ako je kupac reklamirao proizvod nakon 12 mjeseci od sklapanja ugovora o kupnji i prodavatelj ju je odbio, osoba koja je riješila reklamaciju, dužna je u dokumentu o rješavanju reklamacije navesti kome kupac može poslati robu na stručnu procjenu. Ako kupac pošalje robu na stručnu procjenu ovlaštenoj osobi navedenoj u dokumentu o rješavanju reklamacije, troškove stručne procjene robe, kao i sve ostale s time povezane svrhovite troškove snosi prodavatelj bez obzira na rezultat stručne procjene. Ako kupac stručnom procjenom dokaže odgovornost prodavatelja za reklamirano oštećenje robe, može ponovno reklamirati; tijekom izvršenja stručne procjene robe jamstveno razdoblje ne teče. Prodavatelj je kupcu dužan u roku od 14 dana od dana ponovne reklamacije nadoknaditi sve troškove uložene u stručnu procjenu robe, kao i sve s time povezane svrhovite troškove. Ponovljenu reklamaciju nije moguće odbiti.

8.18. Kupac nema pravo tražiti pravo odgovornosti za oštećenja o kojima ga je prodavatelj u vrijeme sklapanja ugovora upozorio ili o kojima s obzirom na okolnosti pod kojima je ugovor o kupnji sklopljen, morao znati.

8.19. Prodavatelj zadržava pravo nadoknaditi oštećenu robu za drugu neoštećenu robu s jednakim ili boljim tehničkim parametrima, ako to kupcu neće uzrokovati ozbiljne poteškoće.

8.20. Prodavatelj nije odgovoran za oštećenja robe:

a) ako je riječ o očitom oštećenju koje je kupac mogao otkriti kontrolom pošiljke prilikom dostave robe i o kojem nije obavijestio zastupnika prodavatelja u skladu s točkom 5.8. ovih uvjeta reklamacije i poslovanja,,

b) ako kupac nije iskoristio svoje pravo koje se odnosi na odgovornost prodavatelja za oštećenja robe do kraja jamstvenog razdoblja robe,

c) ako je oštećenje robe mehaničko oštećenje robe koje je uzrokovao kupac,

d) ako je oštećenje robe nastalo upotrebno robe u uvjetima koji svojim intenzitetom, vlagom, kemijskim i mehaničkim utjecajima ne odgovaraju prirodnom okruženju robe,

e) ako je oštećenje robe nastalo nestručnim rukovanjem, servisom ili nedostatkom brige za robu,

f) ako je oštećenje robe nastalo oštećenjem robe prekomjernim opterećenjem ili upotrebom u neskladu s uvjetima navedenima u dokumentaciji ili općenitim načinima uobičajene upotrebe robe,

g) ako je oštećenje robe nastalo oštećenjem robe neizbježnim i/ili nepredviđenim događajima,

h) ako je oštećenje robe nastalo oštećenjem robe slučajnim kvarom i slučajnim problemom,

i) ako je oštećenje robe nastalo nestručnim zahvatom, oštećenjem vodom, vatrom, statičkom ili atmosferskom električnom strujom ili drugim zahvatom više sile,

j) ako je oštećenje robe rezultat zahvata neovlaštene osobe.

8.21. Dužnost je prodavatelja riješiti reklamaciju i dovršiti postupak reklamacije na jedan od sljedećih načina:

a) zamjenom robe,

b) povratom kupoprodajne cijene robe,

c) predajom popravljene robe,

d) isplatom odgovarajućeg popusta na cijenu robe,

e) pismenim pozivom na preuzimanje plana koji je odredio prodavatelj,

f) opravdanim odbijanjem reklamacije robe.

8.22. Prodavatelj je dužan o načinu utvrđivanja rješavanja reklamacije i o rješavanju reklamacije kupcu izdati pismeni dokument najkasnije u roku od 30 dana od dna reklamacije osobno, putem pružatelja poštanske, kurirske ili dostavne službe. O rezultatu rješavanja reklamacije prodavatelj će obavijestiti kupca neposredno nakon dovršetka postupka reklamacije telefonski ili e-mailom i ujedno će mu zajedno s robom, odnosno putem e-maila biti dostavljen dokument o rješavanju reklamacije.

8.23. Jamstveno je razdoblje 24 mjeseca od dana dostave robe, osim ako za konkretne slučajeve nije određeno drugačije jamstveno razdoblje. Proizvodi sportske prehrane, namirnice u darovnim košarama i krma za životinje koja se šalje imaju najmanji rok trajanja više od 2 mjeseca prije datuma isteka roka trajanja, u slučaju kraćeg vremena isteka prodavatelj će kupca kontaktirati telefonski ili e-mailom i pošiljka se šalju samo uz suglasnost kupca.

8.24. U slučaju jamstvenog popravka robe produljuje se jamstveno razdoblje za vrijeme tijekom kolega kupac nije mogao koristiti robu.

8.25. U slučaju zamjene robe za novu ponovno će početi teći jamstveno razdoblje od preuzimanja nove robe, ali samo za novu robu. U slučaju zamjene robe za novu kupac će dobiti dokument na kojem će biti navedena informacija o zamjeni robe, a eventualne daljnje reklamacije provode se na temelju ugovora o kupnji i ovog dokumenta o reklamaciji.

8.26. U slučaju uklonjive pogreške, reklamacija će biti riješena u skladu s odlukom kupca prema točki 8.15. ovih uvjeta reklamacije i poslovanja na sljedeći način:

a) prodavatelj će zamijeniti oštećenu robu ili

b) prodavatelj će osigurati uklanjanje oštećenja

8.27. Ako je riječ o uklonjivom oštećenju i kupac prema točki 8.15. ovih uvjeta reklamacije i poslovanja bez odlaganja ne utvrdi na koji način reklamacija treba biti riješena, prodavatelj će reklamaciju riješiti uklanjanjem oštećenja.

8.28. Ako je riječ o oštećenju koje nije moguće ukloniti ili o jednom uklonjivom oštećenju koje se više puta ponavlja ili veći broj različitih uklonjivih oštećenja koja sprječavaju da se roba normalno koristi kao u slučaju da oštećenja nema, prodavatelj će ovisno o odluci kupca u skladu s točkom 8.15. ovih uvjeta reklamacije i poslovanja reklamaciju riješiti na sljedeći način:

a) zamjenom robe za drugu funkcionalnu robu jednakih ili boljih tehničkih parametara ili

b) u slučaju da prodavatelj ne može izvršiti zamjenu robe za drugu, riješiti reklamaciju povratom kupoprodajne cijene robe.

8.29. U slučaju neuklonjiva oštećenja ili više puta ponovljenog uklonjivog oštećenja ili ako je riječ o većem broju različitih uklonjivih oštećenja koja ograničavaju normalno korištenje robe kao u slučaju da oštećenja nema, a kupac prema točki 8.15. ovih uvjeta reklamacije i poslovanja bez odlaganja ne utvrdi na koji način reklamacija treba biti riješena, prodavatelj će reklamaciju riješiti zamjenom robe za drugu funkcionalnu robu jednakih ili boljih tehničkih parametara.

8.30. Rješavanje reklamacije odnosi se samo na oštećenja navedena u Obavijesti o reklamaciji i u potvrdi o reklamaciji robe prema točki 8.14. ovih uvjeta reklamacije i poslovanja.

8.31. U svrhu reklamacije za više puta ponovljeno uklonjivo oštećenje smatra se pojava jednog uklonjivog oštećenja više od dva puta.

8.32. U svrhu reklamacije za veći broj različitih uklonjivih oštećenja smatra se pojava više od tri različita uklonjiva oštećenja istovremeno.

8.33. Pravo kupca na reklamaciju oštećenja robe konzumirano je nakon što iskoristi svoje pravo i od prodavatelja zatraži uklanjanje oštećenja robe prema točki 8.1. ovih uvjeta reklamacije i poslovanja i bez obzira na rezultat reklamacije više nema pravo ponovno reklamirati isto jedinstveno oštećenje (ne oštećenje jednake vrste).

8.34. Odredbe čl. 8 ovih uvjeta reklamacije i poslovanja izričito ne vrijede za subjekte koji ne ispunjavaju definiciju potrošača navedenu u odredbi § 2 slovo a) Zakona 102/2014.

 

ONLINE OBRAZAC ZA REKLAMACIJE

Vrati se na vrh

Osobni podaci i njihova zaštita

9. Osobni podaci i njihova zaštita

Prilikom popunjavanja narudžbe ili prilikom registracije na web-stranici pružate nam neke svoje osobne podatke. Zatim prilikom korištenja web-stranice dolazi do dobivanja, spremanja i obrade ostalih podataka kojima imamo pristup. Unošenjem osobnih podataka i korištenjem web-stranice primate na znanje obradu i prikupljanje svojih osobnih podataka u niže navedenom opsegu i u niže navedene svrhe.

Zaštita osobnih podataka za nas je vrlo važna. Stoga prilikom obrade osobnih podataka postupamo u skladu s pravnim poretkom Slovačke Republike, posebno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu samo „Opća uredba”).

9.1. Što su osobni i ostali podac?

Osobni podaci podaci su koje nam dobrovoljno pružate u okviru popunjavanja narudžbe ili prilikom registracije. Osobnim se podacima smatraju sve informacije koje identificiraju ili mogu identificirati konkretnu osobu. Osobni su podaci prije svega, ali ne isključivo, ime i prezime, fotografija, datum rođenja, adresa e-pošte, adresa prebivališta i telefonski broj.

Ostali su podaci koje automatski dobivamo u vezi s korištenjem web-stranice IP adresa, tip preglednika, uređaji i operacijski sustav, vrijeme i broj pristupa na web-stranicu, informacije dobivene pomoću datoteka cookie i ostale slične informacije. Upozoravamo da ove ostale podatke možemo dobivati i bez registracije i bez obzira kupujete li ili ne na web-stranici.

9.2. Kako koristimo osobne i ostale podatke?

Naše društvo čiji su kontaktni i identifikacijski podaci navedeni u nastavku djeluje u skladu s Općom uredom kao strana koja obrađuje vaše osobne podatke. Ovime vas obavještavamo o činjenicama povezanima s ovom obradom.

Obrađujemo osobne podatke o vama u obliku vašeg imena, prezimena, kontaktnog e-maila, telefonskog broja i adrese za isporuku.

Ovi se osobni podaci obrađuju na pravnom temelju sklapanja i ispunjavanja ugovora i na temelju opravdanog zanimanja.

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu sklapanja i pravilnog ispunjavanja ugovora u obliku isporuke naručene robe. Putem obrade osobnih podataka prije svega vam omogućujemo pristup vašem računu. Nadalje, osobne podatke koristimo za komunikaciju u vezi s upravljanjem vašim računom i za korisničku podršku. Zatim se vaši podaci obrađuju s ciljem korištenja u poslovne i marketinške svrhe, tj. za vođenje baze podataka korisnika web-stranice i za ponudu robe i usluga.

Posredstvom osobnih podataka omogućujemo vam čim jednostavnije korištenje web-stranice, podaci se mogu koristiti i za poboljšanje naših usluga, i to uključujući korištenje analize ponašanja korisnika web-stranice.

9.3. Kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Osobnise podaci obrađuju u elektroničkom obliku na automatizirani način ili u pisanom obliku na neautomatizirani način.

Pružene osobne podatke obrađujemo na neodređeno vrijeme i to sve do nestanka svrhe u koju su se osobni podaci obrađivali.

Obradu vaših osobnih i ostalih podataka možemo povjeriti trećoj osobi kao onome tko će ih obrađivati.

Osobni i ostali podaci koji se prikupljaju potpuno su sigurni od zloupotrebe.

9.4. Kome predajemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke ne pružamo nikakvoj drugoj osobi, uz iznimku trećih osoba koje imaju zadaću ispunjavati gore navedene svrhe. Prije svega je riječ o vanjskim prijevoznicima i osobama koje sudjeluju u isporuci robe, eventualno u pružanju usluge. Ovim se osobama vaši osobni podaci pružaju u minimalnom opsegu koji je nužan za isporuku robe ili pružanje usluge.

9.5. Koja su vaša prava u vezi s osobnim podacima?

Ovime vas obavještavamo da na temelju obrade osobnih podataka imate sljedeća prava

 • pravo na pristup osobnim podacima koje obrađujemo,
 • pravo na ispravak osobnih podataka,
 • pravo na brisanje osobnih podataka,
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,
 • pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka,
 • pravo na prenosivost osobnih podataka.

Imate pravo i podnijeti žalbu na obradu osobnih podataka uredu za nadzor, dakle Agenciji za zaštitu osobnih podataka (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Kada je riječ o zaštiti vaših osobnih podataka, maksimalno ćemo vam izaći ususret. No ako ne budete zadovoljni obradom, imate pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Ova odredba ne dotiče se vašeg prava sa svojim se zahtjevom izravno obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Za pružanje informacija o obradi osobnih podataka u određenim vas slučajevima možemo zatražiti primjerenu naknadu troškova nužnih za pružanje informacije.

10. Raskid ugovora o kupnji

10.1. Ako prodavatelj ne može ispuniti svoje obaveze koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora zbog rasprodaje zaliha, nedostupnosti robe ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe dogovorene u kupoprodajnom ugovoru prekinuo proizvodnju ili izvršio ozbiljne promjene koje su onemogućile ostvarenje ispunjavanja obaveza prodavatelja koje proizlaze iz ugovora o kupnji ili zbog više sile ili ako ni uz sav trud koji je od njega moguće pravedno zahtijevati ne može isporučiti robu klijentu u roku određenom ovim uvjetima poslovanja ili po cijeni koja je navedena u narudžbi, prodavatelj je o toj činjenici dužan odmah obavijestiti kupca i ujedno je kupcu dužan ponuditi zamjensku robu ili mogućnost da kupac raskine ugovor o kupnji (stornira narudžbu). Ako kupac raskine ugovor o kupnji zbog razloga navedenih u ovoj točki ovih uvjeta poslovanja i reklamacije, prodavatelj je kupcu dužan vratiti već plaćeni predujam za robu dogovoren u ugovoru o kupnji u roku od 14 dana od obavijesti o raskidu ugovora transakcijom na račun koji je kupac odredio.

10.2. Kupac ima pravo raskinuti ugovor o kupnji bez navođenja razloga u skladu s odredbom § 7 i dalje Zakona br. 102/2014 Zb. z. o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu (u daljnjem tekstu samo Zakon o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu”) u roku od 14 dana od preuzimanja robe, odnosno od dana sklapanja ugovora o pružanju usluge ili ugovora o pružanju elektroničkog sadržaja koji se ne isporučuje na nosaču podataka, ako je prodavatelj pravovremeno i pravilno ispunio informacijske obaveze prema odredbi § 3 Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu.

10.3. Kupac ima pravo u okviru ovog roka nakon preuzimanja robu raspakirati i testirati na sličan način kako je uobičajeno prilikom kupnje u klasičnoj fizičkoj trgovini, i to u opsegu potrebnom za utvrđivanje izgleda, karakteristika i funkcionalnosti robe.

10.4. Početak roka za raskid ugovora utvrđen je na dan na koji kupac ili treća osoba koju je on odredio uz iznimku prijevoznika preuzme sve dijelove naručene robe ili ako se

a) isporučuje roba koja se sastoji od više dijelova ili komada, od dana preuzimanja posljednjeg dijela ili posljednjeg komada,

b) roba koju je kupac naručio u jednoj narudžbi isporučuje odvojeno, od dana preuzimanja posljednje isporučene robe,

c) na temelju ugovora roba opetovano isporučuje tijekom ograničenog razdoblja, od dana preuzimanja prve isporučene robe.

10.5. Kupac može raskinuti ugovor o kupnji čiji je predmet kupnja robe i prije nego što počne teći rok za raskid ugovora.

10.6. Raskid ugovora mora se učiniti u pismenom obliku na način koji ne može prouzrokovati sumnje da je pogreškom došlo do raskida ugovora ili u obliku zapisa na drugom trajnom nosaču podataka ili pomoću obrasca koji čini prilog br. 1 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije. Rok za raskid ugovora smatra se ispoštovanim ako je obavijest o raskidu ugovora poslana prodavatelju najkasnije posljednji dan roka prema odredbi § 7 3 Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu.

10.7. Raskid ugovora o kupnji prema prethodnoj točki ovih uvjeta poslovanja i reklamacije mora sadržavati informacije koje se zahtijevaju u obrascu raskida ugovora o kupnji koji čini prilog br. 1 ovih uvjeta poslovanja i reklamacije, posebno identifikaciju kupca, broj i datum narudžbe, točnu specifikaciju robe, način na koji prodavatelj treba vratiti već primljenu robu, posebno broj računa i/ili poštansku adresu kupca.

10.8. Ako kupac raskine ugovor o kupnji, od početka se raskida i svaki dodatni ugovor povezan s ugovorom o kupnji koji je kupac raskinuo. Od kupca nije moguće zahtijevati nikakve troškove ili druga plaćanja u vezi s raskidom dodatnog ugovora osim nadoknade troškova i plaćanja navedenih u odredbi § 9 st. 3, odredba § 10 st. 3 i 5 Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu i cijene za uslugu ako je predmet ugovora pružanje usluge i došlo je do potpunog pružanja usluge.

10.9. U roku od 14 dana od dana raskida ugovora o kupnji kupac je dužan bez nepotrebnog odlaganja vratiti robu na adresu sjedišta upravitelja ili ga poslati prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe. To ne vrijedi ako je prodavatelj predloži da robu preuzme osobno ili putem osobe koju je on ovlastio. Rok prema prvoj rečenici ove točke ovih uvjeta poslovanja i reklamacije smatra se ispoštovanim ako je roba predana na prijevoz najkasnije posljednji dan roka.

10.10. Kupac je dužan prodavatelju dostaviti kompletnu robu, uključujući kompletnu dokumentaciju, neoštećenu, ako je moguće u originalnom pakiranju i nekorištenu.

10.11. Pošiljke uz preuzimanje prodavatelj neće preuzimati. Preporučujemo vam osigurati robu. Prodavatelj je dužan bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana dostave obavijesti o raskidu ugovora kupcu vratiti sva plaćanja koja je od njega primio na temelju ugovora o kupnji ili u vezi s njime uključujući troškove za transport, isporuku i poštarinu te ostale troškove i naknade. Prodavatelj kupcu nije dužan vratiti plaćanja prema ovoj točki ovih uvjeta poslovanja i reklamacije prije nego što mu se roba isporuči ili dok kupac ne dokaže da je robu vratio prodavatelju, osim ako prodavatelj ne predloži da će osobno ili putem osobe koju je ovlastio preuzeti robu.

10.12. Kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju. Roba se vraća izravno prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe. To ne vrijedi ako je prodavatelj suglasan da će ih snositi sam ili ako nije ispunio obavezu u skladu s § 3 st. 1 slovo i) Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu.

10.13. Kupac je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao posljedica rukovanja robom koje je izvan okvira rukovanja potrebnog za utvrđivanje karakteristika i funkcionalnosti robe. Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako prodavatelj nije ispunio informacijsku obavezu o pravu potrošača na raskid ugovora u skladu s § 3 st. 1 slovo h) Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu.

10.14. Prodavatelj je kupcu dužan vratiti kupoprodajnu cijenu za robu na jednak način koji je kupac koristio prilikom svojeg plaćanja, osim ako se s kupcem ne dogovori za drugačiji način vraćanja plaćanja bez da se kupcu u vezi s time naplaćuju dodatne naknade.

10.15. Ako kupac raskine ugovor i prodavatelju dostavi robu koja je korištena, oštećena ili nepotpuna, kupac se obavezuje prodavatelju nadoknaditi:

a)        vrijednost za koju se smanjila vrijednost robe u skladu s odredbom § 457 Građanskog zakona u stvarnom iznosu

b)        troškove koji su za prodavatelja nastali u vezi s popravkom robe i njezinim povratom u prvobitno stanje izračunano prema cjeniku za servis robe nakon isteka jamstvenog razdoblja.

Kupac je u skladu s ovom točkom uvjeta poslovanja i reklamacije prodavatelju dužan nadoknaditi troškove najviše u visini razlike između kupoprodajne cijene robe i vrijednosti robe u trenutku raskida ugovora o kupnji

10.16. U skladu s odredbom § 7 st. 6 Zakon o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu kupac ne može raskinuti ugovor čiji su predmet:

-        prodaja robe izrađene prema posebnim zahtjevima potrošača, robe proizvedene po mjeri ili robe namijenjene posebno za jednog potrošača,

-        prodaja robe zatvorene u zaštitnoj ambalaži koju nije prikladno vratiti iz razloga zaštite zdravlja ili iz higijenskih razloga i čija je zaštitna ambalaža nakon isporuke oštećena,

-        pružanje elektroničkog sadržaja drugačije nego na tvrdom mediju, ako je njegovo pružanje počelo izričitom suglasnošću potrošača i potrošač je izjavio da je bio pravilno poučen da iskazivanjem ove suglasnosti gubi pravo na raskid ugovora.

-        prodaja robe koja je u trenutku sklapanja ugovora i kupčeva preuzimanja robe od prodavatelja montirana, sastavljena ili korištena na način da je prodavatelj ne može vratiti u prvotno stanje bez upotrebe povećanog truda i povećanih troškova, npr. sastavljen i montiran namještaj i sl.

10.17. Odredbe čl. 10 ovih a uvjeta poslovanja i reklamacije izričito ne vrijede za subjekte koji ne ispunjavaju definiciju potrošača navedenu u odredbi § 2 slovo a) Zakona.

11. Završne odredbe

11.1. U slučaju sklapanja ugovora o kupnji u pisanom obliku, bilo kakva njegova izmjena mora biti u pisanom obliku

11.2. Ugovorne strane dogovorile su se da će se komunikacija među njima obavljati u obliku poruka e-pošte.

11.3. Na odnose koji nisu uređeni ovim uvjetima poslovanja i reklamacije odnose se odgovarajuće odredbe Građanskog zakona, Zakona, zakona br. 22/2004 Zb. z. o elektroničkoj trgovini i o izmjenama i dopunama zakona br. 128/2002 Zb. z. o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u predmetima zaštite potrošača i o izmjenama i dopunama nekih zakona u obliku zakona br. 284/2002 Zb. z. u obliku kasnijih propisa i Zakona br. 102/2014 Zb. z. o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu.

11.4. Ovi uvjeti poslovanja i reklamacije stupaju na snagu u odnosu na kupca sklapanjem ugovora o kupnji.

11.5. Kupac će prije slanja narudžbe biti pozvan da označavanjem kvadratića potvrdi da se s ovim uvjetima poslovanja i reklamacije upoznao, pročitao ih, razumio njihov sadržaj i u potpunosti je s njima suglasan.

Vrati se na vrh

Praćenje pošiljaka

Za slanje pošiljki koristimo usluge prijevoznika Slovenská pošta, GLS ili mjesta za preuzimanje Zásielkovňa. Za praćenje svojeg paketa kliknite na jednu od poveznica u nastavku, ovisno o tome kojeg ste prijevoznika u narudžbi odabrali.

Overseas Express

Hrvatska pošta

Vrati se na vrh

Trenutačna zamjena i produljeno jamstvo

Uvjeti pružanja usluge Neposredna zamjena

Usluga Neposredna zamjena robe nudi zamjenu pogrešnog proizvoda za novi, eventualno adekvatni. Pod pojmom „adekvatni proizvod“ misli se proizvod u smislu ispravne funkcionalnosti te stanja prvobitnog vraćenog proizvoda.

Usluga Neposredna zamjena uvjetovana je izabranim proizvodima i jamči kupcu zamjenu pogrešnog proizvoda bez čekanja.

Neposredna zamjena robe vrijedi dokle god je proizvod pod jamstvom, znači 24 mjeseca. U slučaju korištenja usluge Neposredna zamjena, trajanje jamstva se ne mijenja, ostaje isto kao kod pogrešnog proizvoda, ne produljuje se.

Uslugu Neposredna zamjena možete koristiti ponovno, dakle i ako se ista greška proizvoda ponovno pojavi.

Uslugu Neposredna zamjena možete primijeniti na prodajnik mjestima, međutim, u slučaju da prodajno mjesto nema isti proizvod na stanju, bit će dostavljen na prodajno mjesto u roku od tri radna dana iz centralnog skladišta (adresa NaniNails s.r.o., K Čističce 218, 73925 Sviadnov). Kupac će ovu informaciju primiti putem e-pošte. U slučaju da proizvod nije na stanju ni u centralnom skladištu, kupcu će biti ponuđen sličan proizvod ili će mu biti vraćen novac za uslugu i podnijeti će se standardna reklamacija. U slučaju da kupac izabere sličan prozvod, razlika cijene bit će vraćena kupcu, ili obratno, kupac je dužan doplatiti razliku.

Na robu koja je mehanički oštećena, usluga Neposredna zamjena ne može se primjeiti.

Cijena usluge Neposredna zamjena je 15% od cijene proizvoda.

 

Uvjeti pružanja usluge Produljeno jamstvo

Usluga produljeno jamstvo nudi produljenje zakonskog jamstva od 24 mjeseci za jednu godinu. Kupite li ovu uslugu, jamstvo na proizvod bit će 3 godine (36 mjeseci).

Usluga produljeno jamstvo odnosi se na određene proizvode i produljuje kupcu jamstvo za jednu godinu .

Nakon uplate usluge produljeno jamstvo, zajamčen vam je besplatan popravak produkta ili zamjena za novi. U slučaju da popravak ne bude moguć, a na stanju nemamo novi komad, kupcu će biti ponuđen proizvod s istim ili boljim parametrima.

Usluga produljeno jamstvo ne odnosi se na mehanički oštećenu robu.

Cijena usluge produljeno jamstvo je 15 % od cijene proizvoda.

 

Ovi su uvjeti usluge valjani i učinkoviti od 25. 5. 2018

Vrati se na vrh

Proizvod je dodan u košaricu

Može biti korisno

 • NANI poklon kutija

  NANI poklon kutija

  4,15 kn
  Dodaj u košaricu
 • NANI brusni blok za nokte, 100/100 – Bijela

  NANI brusni blok za nokte, 100/100 – Bijela

  5,50 kn
  Dodaj u košaricu
 • NANI turpija Premium 150/180, kvadratna – Zebra

  NANI turpija Premium 150/180, kvadratna – Zebra

  5,50 kn
  Dodaj u košaricu
 • NANI poklon kutija

  NANI poklon kutija

  5,50 kn
  Dodaj u košaricu
 • NANI Cleaner, odstranjivač ljepljivog sloja 100 ml

  NANI Cleaner, odstranjivač ljepljivog sloja 100 ml

  11,50 kn
  Dodaj u košaricu
 • NANI njegujuće ulje 5 ml - Mango

  NANI njegujuće ulje 5 ml - Mango

  11,50 kn
  Dodaj u košaricu
 • arrow car cart clock hat letters menu kocka_7 kocka_11 kocka_3 nani3 kocka_6 kocka_8 kocka_5 nani5 kocka_2 kocka_10 kocka_vanoce_10 kocka_2 kocka_1 kocka_12 kocka_4 person search star